Norges Landsforbund av Homøopraktikere


Kjære medlem i NLH

NLH har siden februar hatt kontakt med politikere, Helsekomiteen, Helsedirektoratet og Skatteetaten. NLH ønsket å få svar på hva myndighetene legger i ordet «Helsehjelp». Myndighetene ønsker å videreføre registerordningen for personer som yter helsehjelp.

NLH har bedt myndighetene om et møte med organisasjonene for å få definert uttrykket og for å gi vårt besyv på hva organisasjonene ønsker seg med registerordningen og hvilke fagkrav som vil være rimelige å stille slik at ikke mangfoldet av terapiformer forsvinner.

Når det gjelder selve momsspørsmålet så hadde leder i NLH et langt og godt telefonmøte med Hans Andreas Limi fra Frp. Han ba oss ta kontakt med Helsekomiteen for å se om vi fikk tatt saken opp i revidert nasjonalbudsjett nå i mai.

Det fikk vi dessverre ikke til i denne omgang, men arbeider videre med saken fra nå og utover høsten.

NLH spurte Limi om hvor mye moms Skatteetaten fikk inn på alternativ behandling i 2021. Det visste han ikke og ba oss ta kontakt med Skatteetaten. Det gjorde NLH den
7. februar. Første svar fikk vi 3. mai 2022. NLH var ikke fornøyd med svaret og sendte en ny henvendelse 4. mai 2022. Svaret fikk vi i dag, 18. mai 2022.

Når myndighetene i juli 2020 sendte ut en Høring for å innføre moms på alternativ behandling så skrev de i høringen at de forventet en momsinntekt på ca. 300 millioner kroner netto. Da hadde de fratrukket de behandlere som de kalkulerte ville falle fra registerordningen.

I 2020 var det registrert 40 utøverorganisasjoner og 4148 medlemmer i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Den 18. mai 2022 er det registrert 3132 medlemmer, det er en nedgang på 1016 medlemmer i alle 39 utøverorganisasjoner. Det utgjør en nedgang på 24,5% av medlemsmassen.

Hva har så Finansdepartementet og Skatteetaten fått inn i moms på alternativ behandling i året 2021?

De skriver selv at de forventet 300 millioner. Netto så fikk de inn kroner 127 604 529. Under halvparten av forventet momsinntekt, kanskje ikke mer enn administrasjonen for ordningen koster dem.

Selv skriver de at de fikk inn kroner 223 104 169. Det som ikke kommer frem av det regnestykket er at momsen fra de uregistrerte og alle andre som er registrert under næringskoden «Andre helsetjenester» er tatt med i det regnestykket. De betaler moms uansett.

Disse andre som betaler moms fra før av utgjorde 1075 enheter sto for 95 499 640 kroner av totalbeløpet i 2021.

Her kan dere lese brevet fra Skatteetaten som viser tallene.

Dette er spennende lesning og gir bransjen vår argumenter for å avvikle momsordningen slik den er i dag. Myndighetene blir ikke rik av moms på alternativ behandling.

NLH vil fortsette å stå på slik at vi får bort momsen og en rettferdig inkludering i registerordningen.

Ha en fin arbeidende forsommer.

Mvh.
John Hetlelid
Leder NLH

Facebook

NLHs hovedside | Bli medlemPersonvern | Kontakt oss