Tips fra medlem

Til dem som har en presset økonomi og må se seg om etter inntekt i denne perioden, vil jeg anbefale å søke i helsesektoren hvor behovet nå er STORT! For eksempel har Legevakten gått ut og søkt etter folk, da de er presset på mannskap.

Det er lett å bli urolig i en slim situasjon. Men la den uroen få plass, den er en del av det å være menneske.

De beste ønsker til samtlige!

Mvh.
Vegard