Tiltakspakker for næringsdrivende ifm. Koronavirus

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i satser, avgifter, sanksjoner og frister. Blant annet senkes arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i 2 måneder for dere som har AS og er ansatt i eget firma eller som har ansatte. Les mer her: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/