Svar fra Nav om selvstendig næringsdrivende

Et medlem i NLH har vært i kontakt med Nav og forhørt seg om rettighetene til selvstendig næringsdrivende den 19/3-20. Her kan dere lese hva som er kommet fram:

 

1. Etter 17 dager kan selvstendig næringsdrivende få 80% av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kr (6G).

Svar fra NAV 19.03: Dette er kun ett forslag fra regjeringen. Det er ikke trådd i kraft, og NAV har ikke systemer til å håndtere dette per dags dato.

 

2. Mitt spørsmål til NAV: Går dette automatisk etter 17 dager?

Svar: Nei, du må søke dagpenger for å komme inn i vårt system.

Hva gjør vi her? De fleste av oss ønsker jo ikke å registreres som arbeidssøkende. Dagpenger tilsvarer opptil 62,4% av inntektene de siste 12 månedene. Hva skjer om vi følger NAV sitt råd her? Vil vi da gå glipp av regjeringens lovnad om 80% fra 17. dag?

 

3. Regjeringen gir akutthjelp til selvstendig næringsdrivende. Det sies at regelen for behovsprøving faller bort.

Svar fra NAV: Regelverket er IKKE endret her. Det er foreløpig ett forslag. Dvs at om du som selvstendig skal få sosialstøtte, så gjelder regelverket om behovsprøving som før.

 

4. Sider som deler nyttig info for oss:
https://creokultur.no
https://www.regnskapnorge.no
https://www.virke.no

 

Det er en utfordrende situasjon for alle om dagen. Vi som selvstendig næringsdrivende er en av de gruppene som blir hardest rammet økonomisk i den første fasen. Vil derfor dele tips til hva vi kan gjøre for å holde bedriftene våres i gang:

Tiltak som raskt kan iverksettes:
Tilby klientene konsultasjoner over telefon, Facetime og/eller skype. (Vi starter med dette allerede fra mandag 23.03)

Tiltak som er verdt å vurdere, men som tar lengre tid å bygge opp:
Flytte deler av businessen over til online.

Det er viktigere enn noen gang at vi står sammen som gruppe. Ønsker alle lykke til, dette kommer til å snu og vi skal komme styrket ut av det.

Mvh.
Margrethe Skår
Homøopraktiker

.

Takk, Margrethe for at du delte dette med oss. – NLH

Følg også med på nettsiden til Nav: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav