Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

En utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet

 

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

En utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet

 

er en utøverorganisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet og som samler de viktigste faggruppene innen erfaringsmedisin under to felles yrkestitler:

Reg. HOMØOPRAKTIKER MNLH og Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Inntil 2016 har NLH fått godkjent 21 terapiformer og 11 behandlingsformer totalt 32 terapi/behandlingsformer av Helsedirektoratet som NLH kan godkjenne for registerordningen.

Homøopraktikere kaller seg for “allmenn praktiserende alternative terapeuter” og opptrer som et supplement til det ordinære helsevesen. Det innebærer at den enkelte terapeut kan ha en bredere kompetanse, være en allmenn praktiker som mestrer flere terapiformer som kan bringe pasienten tryggest, billigst og hurtigst mot bedre helse.

NLH som utøverorganisasjon har godkjent både de ”store og kjente” terapiformer som akupunktur, homøopati, homotoksikologi, soneterapi, kinesiologi, biopati, massasje mm, men også nyere terapiformer som TFT, EFT, NLP Coaching, hypnoterapi med flere og satt minimumsfagkrav til dem. Det har alltid vært ment at disse minimumskrav skulle gjenspeile et tverrsnitt av den utdannelse markedet tilbyr. (Se fagkrav)

Myndighetene har siden loven om alternativ behandling trådte i kraft, alltid ment at flest mulig av terapeutene skulle være med i en godkjent utøverorganisasjon og registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene.

NLH har derfor innført obligatorisk VEKS fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon, samfunnskunnskap, som inneholder lovverk, forvaltningsprosesser, registerordning, markedsføring, taushetsplikt, journalføring mm.) som er et av NLHs fagkrav på totalt 50 timer fordelt på 28 timer hjemmearbeid og 22 timer praktisk undervisning, pluss eksamen. Med et slikt fagkrav vil NLH terapeuter lære hvordan de skal opptre i markedet overfor sine pasienter, helsepersonell og ikke minst lære å sette grenser og henvise til «kyndig hjelp» som alltid vil være leger eller helsepersonell. Det vil ivareta den pasientsikkerhet som myndigheten ønsker.

NLHs medlemmer må etterleve et etisk regelverk, har taushetsplikt og må føre journal, må følge regler om eksklusjon basert på foreningens vedtekter og er tilknyttet en obligatorisk forsikringsordning hvor hvert medlem er ansvarsforsikret for 10 mill. NLH har eget etisk råd og klagenemd for pasienter.

Styret i NLH

John Hetlelid

John Hetlelid

Tittel: Leder
Telefon: 922 81 120

Kim Hetlelid

Kim Hetlelid

Tittel: Styremedlem
Telefon: 922 81 123

Lindi Lein

Lindi Lein

Tittel: Styremedlem/Æresmedlem
Telefon: 928 46 629

Anita Rognes

Anita Rognes

Tittel: Varamedlem/Etisk Råd
Telefon: 926 05 290

Tone Strand

Tone Strand

Tittel: Styremedlem
Telefon: 926 00 149

Nina Riple Brekke

Nina Riple Brekke

Tittel: Varamedlem
Telefon: 469 40 840

Linn Nilssen

Linn Nilssen

Tittel: Styremedlem
Telefon: 908 00 390

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00