Stortinget har votert og bestemt at det ikke skal innføres moms på helsetjenester og helserelatert virksomhet. Det er en stor glede for alle registrerte utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon. Det var de ikke-sosialistiske partier H, Frp, V, Krf og i tillegg Sp som gjorde dette mulig.

Arbeiderpartiet og SV var de som kom med forslag å innføre moms på Helsetjenester. Rødt og MDG hang seg på. Jeg føler meg ennå ikke trygg. Kommer Ap til makten kan dette raskt snu. Det eneste er SP, hvis de støtter de ikke-sosialistiske selv om de kan sitte i en AP regjering kan det gå bra, men det vet vi ikke ennå.

NLH og flere utøverorganisasjoner har gått ut og lagd underskriftskampanjer. NLH mener at faren fortsatt er reell og vi bør ikke slutte med å få pasienter og andre med oss imot moms.

Det er i grunnen merkelig at partiene A, SV som er for folket og arbeidere skal øke byrdene til pasientene. Det burde jo være motsatt. Det bør kanskje alle tenke over til kommende kommunevalg.

Av John Hetlelid