Siste nytt vedr. økonomisk tiltak for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen gir akutthjelp til frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV uten vanlig behovs prøvning.
Ref. Finansminister Jan Tore Sanner NRK 15:40 tirsdag 17.mars 2020.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-okonomiske-tiltak-i-mote-med-virusutbruddet–arbeids–og-velferdsetaten-og-inntektssikring-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere/id2693830/