Kompensasjonsordning for bedrifter

Informasjon og søknadsskjema vedr. kompensasjonsordning for bedrifter som er hardt rammet av coronaviruset og blitt nedstengt av staten, finner du her: https://kompensasjonsordning.no/
Søknadsskjemaet om kompensasjon er tilgjengelig fra 18. april. Søknad om tilskudd etter ordningen kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden (perioden) tilskuddet skal dekke. Søknad for april kan først sendes inn 15. mai.

Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020.

Hør Finansministerens siste pressekonferanse om kompensasjonsordningen for bedrifter: https://www.nrk.no/nyheter/kompensasjonsordning-1.14986624

Eller les om ordningen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2020/kompensasjonsordning.no-apner-i-morgen/om-kompensasjonsordningen/id2698087/


 

Sjekk gjerne ut denne filmen: https://www.youtube.com/watch?v=0yZh7cAXsW0&app=desktop
En kompensasjonsguide for kriserammede bedrifter som Samrådet for Nedre Romerike har laget. En fin oversikt over de tiltak som Regjeringen har kommet med.