NLHs Personvernerklæring

NLHs Personvernerklæring

Personopplysninger
Alle søknads- og påmeldingsskjemaer du finner på vår nettside vil bli sendt som epost til NLH når du trykker send. Informasjonen du oppgir i søknadskjema og påmeldingsskjema blir lagret lokalt i NLHs register.

Vi deler ikke dine opplysninger med andre. Som søker av fullverdig medlemskap, vil dine firmaopplysninger bli lagt ut på NLHs nettside www.nlh.onl under «Finn terapeut». Hvis du ønsker å endre opplysningene dine eller vil at opplysningene dine skal slettes, vennligst ring oss på tlf. 51 56 30 38 eller send oss en melding via vårt kontaktskjema.

Dine rettigheter
I henhold til norsk personvernlovgivning har du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Du har:

• Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene
• Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet
• Rett til sletting – du har rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg
• Rett til å trekke samtykke – du har rett til å trekke et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke.
• Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende deg til oss først.

Denne personvernerklæring kan når som helst endres eller oppdateres uten forvarsel.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00