Den 12. april 2018 kom det et høringsnotat som har med endringer i bokføringsforskriften. NLH har hørt at det er mange meninger om hva den enkelte medlem nå må gjøre med kasse og kontantsalg.

NLH har undersøkt saken nøye, hatt telefonmøter med Skattedirektoratet og Skatteetaten. Videre har vi hatt møter med NLH revisor.

Det har altså kommet en ny forskrift basert på et høringsnotat. Den er på 15 sider. Forskriften omfatter alle firma. Punkt:

2.4 Unntak for regelverket – Alternative dokumentasjonsformer

2.4.1 Unntak ved bruk av kontantfaktura

2.4.1.1 Gjeldende rett. Etter bokføringsforskriften §5-4-1 kreves ikke kontantsalg registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura).

Hva betyr dette: Bokføringspliktige innen helserelaterte tjenester gis begrenset unntak for bruk av kontantfaktura. De fleste av disse bokføringspliktige tar imot timebestilling og må derfor uansett registre navn på kunden. Timebestillingsbok er en del av regnskapet. For å få en klar avgrensing av hvem som omfattes av unntaket, foreslås det å knytte det opp mot bokføringspliktige som utfører avgiftsunntatte tjenester etter merverdiavgiftsloven §3-2.

Helserelaterte tjenester er avgiftsunntatte tjenester.

Selve Forskriften §8-16 lyder:

Dette kapitlet gjelder bokføringspliktige som omsetter helsetjenester mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven §3-2.

  • 8-16-1 unntak fra krav til dokumentasjon av kontantsalg.

I praksis betyr dette at terapeuter som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon og er i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund kan dokumentere kontantsalget med salgsdokument (kontantfaktura) som tilfredsstiller kravene i delkapitlet 5-1.

Hvordan skal dette forstås, hva er kontantsalg? Som kontantsalg regnes bankterminal, vipps, izettle betalingssystem og vanlige kontanter. Det betyr at du for hver pasient skal lage en faktura i tillegg til det som blir registrert i banken. Her skal navn, dato og tid fremgå.  Det nytter ikke med en vanlig håndskreven kvittering selv om du vedlegger bankterminalkvittering. Dette virker for meg svært unødvendig når penger går inn i en bank, men slik er dessverre loven blitt og den må vi følge.