Ny informasjon fra Nav 23.03.20

Her kommer siste nytt fra vårt medlem Margrethe Skår som har pratet med Nav i dag 23.03:

Informasjonen i dag er – IKKE søk dagpenger. Det kommer egne skjemaer til selvstendig næringsdrivende når dette er klart. Ifølge han jeg snakket med på NAV i dag (23.03), er det stor sannsynlighet for at vi som ble pålagt å stenge ned virksomheten (i motsetning til de som driver butikker og stenger fordi at kundegrunnlaget svikter) vil kunne få utbetalt opptil 6G fra 17 dag. Jeg forstod det slik at disse dagene telles fra den dagen vi fikk forbud mot å drive klinikk.

Jeg ba om å få dette skriftlig, det ville han ikke gjøre. Når jeg ikke fikk dette skriftlig, ba jeg om de kunne legge inn informasjon på NAV sine sider om at vi kan avvente søkeprosessen til de nye skjemaene foreligger. Han skulle ta dette videre, håper at dette kommer på plass snarest, tenker det kan gi litt trygghet for alle i vår situasjon.

Hilsen
Margrethe