Moms på alternativ behandling

Som nok alle har fått med seg, så har moms på alternativ behandling blitt vedtatt i Statsbudsjettet og vil gjelde fra 01.01.2021. Den endelige lovteksten er ikke ferdig, men kommer etter hvert. NLH har vært i kontakt med Skatteetaten for få informasjon om hvilke regler som gjelder ved momsregistrering. Dette er reglene som gjelder fra 01.01.21:

Firma som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra før, skal ikke kreve inn moms før de overstiger kr. 50 000,- innen en 12 måneders periode. Idet man overstiger kr. 50 000,- skal man fakturere inkl. mva. og registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og sende inn dokumentasjon som beviser at man har oversteget 50 000 kroners grensen.
Den enkleste og raskeste måten å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret er via www.skatteetaten.no. Nederst på denne siden kan du registrere deg: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere/

Viktig å huske å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når man ser man overstiger 50 000 kroners grensen, da det ikke er lov å fakturere med mva før man er registrert der.

Firma som har todelt virksomhet per i dag og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra før, skal fakturere med 25% moms fra 01.01.2021.

Når det gjelder gavekort som en del spør om, så har ikke Skatteetaten et konkret svar på dette helt enda. De venter selv tilbakemelding på dette. Men i utgangspunktet så vil innløses dato for gavekortet ligge til grunn for innrapportering av mva.

Noen terapeuter driver også med undervisningstjenester og andre med rådgivning og coaching. Undervisningstjenester er momsfritatt enten man underviser i gruppe eller en til en. Når det gjelder rådgivning og coaching går dette under konsultentjenester og er momspålagt.

Skatteetaten har informert om at de vil legge ut informasjon om hvilke regler som gjelder vedr. momsregistrering m.m. på sin nettside www.skatteetaten.no så snart som mulig, forhåpentligvis i løpet av dagen (28.12.20).

Registeret for utøvere av alternativ behandling
En god del terapeuter spør, hva med registerordningen i Brønnøysundregistrene? Trenger jeg å stå der og betale gebyr nå som jeg allikevel må betale moms på mine behandlinger? NLH mener ja. Det viktigste nå er å stå registrert der til vi vet hva som kommer til å skje med utøverregisteret. Vil ikke myndighetene at utøverregisteret skal bestå, så vet vi nok dette innen et halvt års tid. Kommer utøverregisteret til å bestå, vil det komme fagkrav til utøverregisteret. Selv om gulroten (altså momsfritaket) for registrering i utøverregisteret forsvinner fra 01.01.2021, så anbefaler NLH alle medlemmene om å fortsette å stå registrert der. Vi har ikke fått noen signaler fra myndighetenes side om at de ønsker å fjerne registerordningen. Så det kan være lurt å stå der til vi har fått avklart om hva som kommer til å skje.