Moms på alternativ behandling (AB) fra 1. januar 2021?

Det foreslår Finansdepartementet i et Høringsnotat fra 22.06.20. De legger høringsfristen til ferietiden 3. august, det er både urimelig og useriøst fordi de mest trolig ønsker å trø denne saken fort igjennom.

Departementet foreslår at vi skal måtte betale 25% moms på våre helsetjenester. Det betyr en ekstra skatt til våre pasienter på 25%.

Departementet skriver rett ut at dette vil redusere virksomheten og omfanget av alternativ behandling.

Det var Arbeiderpartiet som startet dette for ett år siden, se Homøopraktikeren nr. 1-2019, side 5. Den gang stemte de ikke-sosialistiske partier sammen med Senterpartiet for at AB fortsatt skulle slippe moms på tjenester. Arbeiderpartiet og SV som burde være for folket er grådige og vil gi folket ytterligere byrder.

Nå er det Høyre som kjører saken. Representanten Sveinung Stensland (H) som selv er tidligere farmasøyt har markert seg i flere avisinnlegg i Dagens Næringsliv 22. juni og i Aftenposten og Finansavisen 23. juni 2020.

Ett av argumentene Departementet bruker er at flere som registrerer seg i det frivillige registeret har uedle hensikter: «Det kan ikke utelukkes at en andel av registreringene er knyttet til ønsket om å unngå å beregne utgående merverdiavgift ved omsetning av alternativ behandling. Dersom useriøse utøvere registrerer seg alene for å unngå plikt til å beregne merverdiavgift vil dette undergrave formålet med registeret». sitat slutt.

Her må vi gi departementet rett. NLH har i flere artikler i Homøopraktikeren og sist i nummer 2-2020 fra side 4 tatt opp hva er Helserelatert behandling og om utøverorganisasjoner som driver med velvære og som burde betale moms, blir godtatt av Helsedirektoratet som alternative behandlere.

3. mars 2020 var John Hetlelid i Helsedirektoratet og tok opp dette spørsmål med representanter som godkjenner nye utøverorganisasjoner. De fikk seg noe å tenke på i forhold til den praksis de utviser.

Når momsfritak kom i 2009 var det representanten Torunn Norberg i samarbeid med Svein Olav Hansen i Helsedirektoratet som ble enige om at for å skille de seriøse fra de useriøse utøvere som var et myndighetskrav, så skulle de legge momsfritak til medlemmer av godkjente utøverorganisasjoner. Det har fungert svært godt fordi seriøse utøverorganisasjoner har fulgt et strengt regelverk.

Når Helsedirektoratet nå godkjenner velværeorganisasjoner og religionssamfunn som i utgangspunktet skal betale moms, kan vi skjønne at noen kan reagere.

I Finansavisen varsler Sveinung Stensland (H) en større opprydning i alternativ bransjen, uten at han skriver hva det er. «Det kommer mer før jeg gir meg. Denne bransjen har litt forlenge fått operere under samme betingelser som det ordinære helsevesen». Sitat slutt.

Det jo ikke sant. Vi har et eget regelverk som ikke er i nærheten av det ordinære helsevesen. Skal denne mannen hevne seg på noe siden han har vært farmasøyt og tilhører den andre siden? En slik person kan ikke være uhildet og bør ikke ha den oppgaven han har i Helsekomiteen.

Hva kan konsekvensene bli hvis det blir 25% moms på alternative tjenester?
Vel, myndighetene håper at de i 2021 vil få inn 300 mill. kroner i statskassen. I fjor var anslaget 180 mill. kroner. NLH tror sannheten er svært annerledes. Beregningsgrunnlaget departementet legger til grunn er ca. 4000 registrerte utøvere (ca. 3800). Mange terapeuter må nok legge ned og finne seg nytt arbeid eller gå på NAV. Det har ikke departementet tatt med i beregningen. NLH gjorde en undersøkelse på omsetning i bransjen og der ligger gjennomsnittet på ca. 230 000 kroner pr. år. Noen tjener mer og andre mindre.

NLH tror ikke at dette totalt blir så lukrativt for staten. Her vil konsekvenser bli nedlagte virksomheter og sikkert flere som havner på uføretrygd. Ser en da sum av sum marum så kan dette koste mer enn det smaker for staten, og så vil en få en befolkning som vil rase mot politikere for avgiftsøkning og mangel på valgfrihet.

Danmark og Tyskland har ikke moms på alternativ behandling.

Om Registerordningen skriver departementet: «Å fjerne koblingen mellom registrering og avgiftsunntaket i merverdiavgiftsloven kan bidra til at useriøse aktører som bare ønsker å benytte seg av ordningen for å oppnå avgiftsunntak, holdes utenfor registerordningen». Sitat slutt.

Det var akkurat motsatt. Registerordningen var for å skille seriøse og useriøse utøvere. Derfor skulle godkjente utøverorganisasjoner som hadde alt på plass kunne registrere seriøse utøver i registerordningen og bli momsfri. Ved å innføre moms på de seriøse tar departementet bort den muligheten og da er det intet skille. Hvem blant de seriøse utøvere ønsker å stå i et register uten at det gir dem noe. Det er nemlig en frivillig ordning som skulle gi momsfritak til de seriøse.

Hva så med utøverorganisasjonene? Hvis det ikke er noe fordeler å være registrert da kan de gjenværende alternative behandlere være uregistrert. Da er vi nesten tilbake til Kvakksalverloven.

Konsekvensene tror NLH vil bli en svært uryddig bransje og kanskje mange legger ned, men driver videre allikevel. Det er ingen tjent med. Arbeidsplasser i organisasjonene kan bli nedlagt.

NLH håper at myndighetene tar til fornuft. Fremskrittspartiet har her en nøkkelrolle. Fraksjonsleder Åshild Bruun-Gundersen (Frp) i Helsekomiteen vil ha en ordning for osteopater og naprapater. Hun vil ha de momsfrie. Det vil være forskjellsbehandling for de står også i alternativregisteret. De må i tilfellet bli autorisert. Det møte NLH hadde 3. mars med to representanter som har med autorisasjon å gjøre ga da klart uttrykk for at flere av disse hadde søkt, men det var kun paramedisinere slike som kjører ambulansebåt o.l. som ville få autorisasjon. Det er da et håp at vi kan stole på Fremskrittspartiet som både lokalt og nasjonalt har hjulpet bransjen vår tidligere.

Andre konsekvenser:
Det virker som at Departementet tror at de som står i registeret vil forbli der. Det er det jo ingen grunn til. Det er heller ingen grunn til å være i en organisasjon og betale medlemskontingent. Da har den enkelte utøver ingen grunn til å følge utøverorganisasjonenes vedtekter, eksklusjonsregler, etiske regler, forsikring på 10 mill. eller være bundet til å ta VEKS fag og opplæring i lovverket. Alt dette har seriøse utøverorganisasjoner på plass. Ved å innføre moms på alternative tjenester kan alt dette rakne.

NLH er en høringsinstans og skal sende inn høring til Finansdepartementet innen tidsfristen. NLH vil også gå til pressen. Dere som er medlemmer må skrive på og dele protesten dere finner på NLHs hjemmeside nedenfor. Har dere innspill, send epost til john@nlh.onl eller ring 922 81 120.