Likviditetslån med statsgaranti

For de av dere som tenker å søke om Likviditetslån hos banken, må gjøre det snarest. Innvilgelsesfristen er satt til 5. mai 2020.