Kurs i VEKS fag

Kurs i VEKS fag

Kjære Terapeut

Alle medlemmer av NLH som ikke er registrert i det alternative registeret i Brønnøysund fra tidligere og nye medlemmer, må ta VEKS kurs for å kunne bli registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Terapeuter som er autorisert helsepersonell, trenger kun en dag på VEKS fagkurs. Denne nye ordningen startet 15.01.2010.

Neste kurs i veksfag kommer snart. Bindende påmelding.

 

Klassebilde fra VEKS kurs

Klassebilde fra VEKS kurs

Gjennom godkjenning av NLH: Norges Landsforbund av Homøopraktikere, som igjen er blitt godkjent utøverorganisasjon til Registerordningen av Helsedirektoratet har dere som terapeuter mulighet til å bli helserelatert personell med tittel Reg. Homøopraktiker MNLH eller Reg. Tankefeltterapeut MNLH og bli fritatt moms.

Dette er en stor seier for den alternative bransje. For NLH har dette vært en kamp med helsemyndighetene på 2 og et halvt år.

Noen av dere har for liten kunnskap om alternativ medisin. I dag er dette blitt et stort felt med mye ansvar. Alternativ behandling som er rett benevnelse har en rekke fordeler og plikter.

For at du skal kunne registrere deg i Registeret for utøvere av alternative behandling i Brønnøysundregistrene som er en forutsetning for fritak av moms på helsetjenester, må du gjennomføre 50 timer med VEKS fag. På forhånd må du ha nettstudium om alt lovverk: registerordning, loven om alternativ behandling, markedsføringsloven med mer.

I Etikk og Kommunikasjon er læreren din Thore K. Aalberg.

Det forventes at du bruker mellom 25-30 timer forberedelse til disse kompendier med evt. spørsmål til lærerne.

Undervisningen vil vare i 22 timer over 3 dager. Med nettundervisning vil du oppnå til sammen 50 timer i VEKS fag og du kan umiddelbart etter dette registrere deg og bli momsfri. Kurset er lagt opp som undervisning og noe på lørdag blir gruppearbeid ledet av Thore K. Aalberg. Siste del av søndag blir det multiple-choice eksamen.

Pris for kurset, kompendier, nettbasert undervisning og eksamen er kr. 3500,- for hele weekenden.

Autorisert helsepersonell trenger kun en dag på VEKS fagkurs. De som har VEKS fag på skoler de går på (fagplan godkjent av Saborg), trenger ikke VEKS fag. Alle dere andre trenger VEKS fag.

For å kunne bli momsfri må du altså være medlem i NLH, du får forsikring på 10 millioner i ansvar gjennom NLH, du må godta NLHs vedtekter, du må leve etter NLHs etiske regler, de som er nå og som evt. i fremtiden blir revidert, du må akseptere NLHs eksklusjonsregler.

Pris for medlemskap inkl. forsikring er for 2019 kr. 2300,- pr. år.

I tillegg kommer innmeldingsgebyr til Brønnøysundregistrene på kr. 500,-.

Den årlige plikten du deretter har er hvert år å betale gjeldende medlemskapsavgift til NLH og kr. 300,- til Brønnøysundregistrene, samt sende inn gyldig kopi av forsikringsbevis som du får fra Tryg og NLH.

Kommunikasjon, Verdier, Etikk og vitenskap vil Thore K. Aalberg undervise i. Han vil også være læreren deres i nettbasert undervisning og foreleser lørdag og søndag. Det dere har fått som nettstudie vil bli tatt opp i gruppearbeid på kurset.

John Hetlelid vil fredag undervise i lovverk, markedsføring, registerordning, taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og samfunnskunnskap.

Kurset avsluttes med en multiple choice eksamen som må bestås. Dere får tilsendt sertifikat for VEKS fag når oppgaven er levert og eksamen er bestått.

Hjertelig velkommen.

John Hetlelid
Formann NLH

Påmelding VEKS kurs 2019

Samtykke

15 + 13 =

Les mer om hvordan vi behandler din data i vår personvernerklæring.
HUSK Å REGNE UT DE 2 TALLENE OG SKRIVE SVARET I FELTET, TRYKK SÅ <SEND>

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00