Journalisten presser terapeuten

TV2 - Helsekontrollen

Journalisten presser terapeuten

TV2 - Helsekontrollen
Hei!

For ordens skyld, dette er saken: Helsekontrollen er et journalistisk forbrukerprogram på TV 2. Vi undersøker ulike ting i alle episodene, og denne gangen sjekker vi hvorvidt alternative behandlere i Norge utfører behandling/konsultasjon på barn. Dette er lovlig i Norge, men ulovlig i Sverige – og er derfor et svært omdiskutert tema.Først sjekket vi om alternative behandlere i Norge behandler barn, noe som viste seg å være tilfelle. Vi dro deretter ut til tre behandlere med skjult kamera for å undersøke dette nærmere. Det var en fiktiv «mor» (Maria) som var hos deg med «datteren» (Mille). Mille er skuespiller og latet altså som at hun hadde magesmerter. Mille er i virkeligheten helt frisk. Vi opererte altså under falsk identitet da vi var hos deg. Likevel var alt vi sa om hva Mille spiste, fritidsaktivitet etc. sant. Vi holdt oss til sannheten så langt det var mulig.

Noen ganger velger vi i journalistikken å bruke skjult kamera og falsk identitet, når vi tror det er nødvendig for å avdekke noe som vi ikke vil kunne avdekke ved å opptre som journalister. Vi har altså filmet hele konsultasjonen du hadde med Mille og Maria, og vi har bilder av deg. Senere har vi vist dette til eksperter (dvs. Barnelegeforeningen, lege Wazim Zahid og lege og professor i ernæring Christian Drevon). Filmen fra konsultasjonen med deg, samt ekspertenes reaksjoner, vil bli vist på TV 2 30.mars.

Ekspertene er enig, og reagerer sterkt på flere ting vedrørende konsultasjonen du hadde med Mille og Maria. Dette er altså kritikken mot deg, som vil bli vist på TV. Det er derfor viktig at du leser nøye gjennom dette:
* Ekspertene mener maskinen du bruker ikke har noe som helst dokumentert effekt og er en «bløff».
* Ekspertene mener at det er svært problematisk at alternative behandlere, som deg, behandler barn – da de er sårbare, samt at det er svært vanskelig og tidkrevende å tolke et barns symptombilde. Flere av ekspertene mener det burde vært ulovlig, og sier at de blir provosert av det du sier om Mille under konsultasjonen.
* Ekspertene mener at det er kritikkverdig at du ikke ba Mille dra til legen, siden magesmertene hadde vart i over to måneder, og at slike symptomer bør undersøkes av lege – for å utelukke noe alvorlig.
* Ekspertene mener det er svært problematisk at du bruker en maskin som ikke har noen dokumentert effekt til å nærmest diagnostisere et barn. Ekspertene mener at det både kan være problematisk i forhold til at det i verste fall kan være farlig (at man overser symptomer på alvorlig sykdom etc) og at barnet kan bli skremt/traumatisert av å høre slike påstander om sin egen helse.
* Ekspertene reagerer på alt du sier og konkluderer med gjennom maskinen, og omtaler det du sier som «humbug». De mener at det ikke er hold eller sannheten i noen av påstandene du kommer med, og professor Drevon antyder at dette ikke kan være noe annet enn svindel.
* Ekspertene reagerer på alt du sa, men bemerket seg spesielt dette med parasitter (som det er ganske vanskelig å få, og som jenta neppe har), samt sopp/candida (som også er en «myte») og hjernestress.
* Ekspertene reagerer også på hvordan dette apparatet skulle kunne vise en oversikt over organer etc, noe de mente at det selvsagt ikke kunne.
* Ekspertene sier at de er provoserte, og mener at dette (konsultasjon/behandling på den måten du gjør det) burde vært ulovlig.

Her er det altså mye å forholde seg til og mye kritikk fra ekspertene. Det er bare å stille spørsmål dersom du lurer på noe. Det som er viktig nå er at du får muligheten til å svare på kritikken dersom du ønsker det – altså det vi kaller et tilsvar/samtidig imøtegåelse. Jeg vil anbefale deg å svare på kritikken, men du velger selv om du vil det eller ikke. Du kan svare skriftlig, men det beste er om du møter oss til et TV-intervju. Men; dette haster, og det er fint om vi får til å ta det eventuelle intervjuet på mandag.

Hører fra deg om hva du tenker videre, og om du ønsker å svare på kritikken i TV-reportasjen.

Med vennlig hilsen

Marie Kingsrød-Olsen
Reporter

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00