Moms på humbug

- Alternativ behandling

Kjære Kollega

Dette sto i lederen i Dagbladet 17. november 2018:

Alternativ behandling:

«Dagbladet mener: Ja til moms på humbug»

«Det er en fornærmelse mot fornuften at alternative behandlingsformer får momsfritak på linje med medisinsk helsehjelp. I Norge får alternativ behandling momsfritak på linje med leger, tannleger og psykologer. Det betyr at homøopater, healere, kunstterapeuter, og kvantemedisinere slipper å betale moms for tjenestene de selger.»

Dette er svært sterke ord fra Dagbladets leder. Å kalle all alternativ behandling for humbug har han ingen dekning for. Videre sier han at det er en fornærmelse mot fornuften. Det virker som at redaktøren ikke har peiling på hva han skriver om. Mellom 30-50% av Norges befolkning bruker alternativ behandling. Det betyr at mellom 1,5 og 2,5 millioner mennesker som bruker alternativ behandling årlig. Jeg tror ikke pasientene ønsker å betale mer for behandlingen enn i dag. Jeg tror at det, eller de partier som våger å trumfe en slik ordning igjennom, kan lide en hard medfart fra velgerne.

Arbeiderpartiet har kommet med forslag til å innføre moms på alternativ behandling. Det er stikk i strid med det tidligere Arbeiderpolitikere har sagt. Vi vet også at Sveinung Stensland fra Høyre og en lektorstudent fra UIO har raslet med sablene om samme tema. Bakgrunnen er at Alternativ behandling ikke har dokumentert effekt. Nå er det slik at ikke all skolemedisin har dokumentert effekt, skal en da innføre et topris system i skolemedisinen, et med moms og et uten moms i forhold til hva som er dokumentert effekt. Betyr det at leger som arbeider med akupunktur må betale moms for det som blir Alternativ behandling, og den delen av akupunktur som er dokumentert virksom på smerter skal unnlate å betale moms?

Det kommer til å bli et kaos, hvis de skal innføre moms på alternative tjenester.

I flere år nå har pressen og media flesket seg til med historier om hvor fryktelig alternativ behandling er.

Sist nå i Dagbladet 16. november med følgende overskrift: Alternativ terapeut dømt. Terapeuten fortalte Oddmund (67) at han ikke hadde kreft, men «forkalkning». Dømt til 75 dagers fengsel. Oddmund Rønningsbakken (67) døde etter svært smertefullt sykeleie, etter å ha valgt «resonansterapi» i stedet for legebehandling.

Dette er en svært alvorlig og fryktelig lei historie. Spesielt at pasienten kunne levd hvis han hadde fått «kyndig hjelp» som er skolemedisin.

Det er nå andre gang på få år at pressen slår stort opp at alternative terapeuter som enten har feilbehandlet med nåler, eller som nå, å tale så overbevisende at pasienten unnlater å søke legehjelp. Dette har NLH skrevet og advart om flere ganger, både om Metamedisin og Hamers teorier som lever videre hos enkelte uregistrerte terapeuter.

Problemet med disse to eksempler pressen trekker frem som alternativ behandling, er at begge som utførte behandlingen er LEGER med fungerende lisens. Ingen av dem er medlem i noen godkjent forening.

De fleste historier som har versert i pressen handler om helsepersonell eller uregistrerte utøvere, det er de som har stått for sensasjonen. Det Dagbladet skriver 16. november er å føre pasientene bak lyset.

NLH har satt momssaken som høyeste prioritet. Uregistrerte utøvere må betale moms. Vi seriøse og registrerte utøvere slapp moms for å skille seriøse og useriøse utøvere. Nå har NLH mang en gang tatt opp tema om den slepphendthet som Helsedirektoratet har vist når de registrerer nye utøverorganisasjoner. Derfor er de største organisasjoner og Saborg i gang med å lage fagkrav som bør knyttes til registerordningen for å luke ut de som ikke driver helserelatert virksomhet og som skaper de store avis og media overskriftene.

John Hetlelid
Leder NLH