Hva gjør alternativ behandling for folkehelsen

NLH har nylig sendt inn brev inn til politikerne og Helsekomiteens medlemmer om hva bransjen gjør for folkehelsen. Brevet kan leses i sin helhet nedenfor. Det er en usikkerhet om hva som skjer vedr. momssaken. I merknadene til Statsbudsjettet under pkt. 23 skrives det: “Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.” Dette ber Stortinget Regjeringen å gjennomføre, men Regjeringen har flertall. Vi vet ikke hva Frp har fått til. NLH har skrevet til Frp i dag, men ennå ikke fått noe svar. Vi må vente å se. Kampen er uansett ikke over. Dette skal jobbes videre med i Helsekomiteen.

 

Til
Helsekomiteens medlemmer
og andre politikere det måtte angå                                                         Stavanger, 30.11.2020

 

 

Etter SMB seminaret i Oslo 3. november 2020 fikk utøverorganisasjoner innen alternativ behandling beskjed fra Hege Haukeland Liadal (AP) og Hans Andreas Limi (FrP) om å skrive til politikerne og Helsekomiteen. Det gjør vi nå. Vi ønsker å gi et inntrykk av hva forskjellige terapiformer gjør for folkehelsen.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) er landets største tverrfaglige utøverorganisasjon. NLH har eksistert i 28 år og har et sterkt sekretariat med velfungerende etisk råd og klageorgan for pasienter.

NLH har plukket ut 6 forskjellige terapiformer av mange som vi har innen NLH systemet og Helsedirektoratets godkjenning av disse. Ingen har ifølge skolemedisinen dokumentert effekt, men viser at pasienter har stor hjelp med sine plager med disse terapiformene og andre.

Tankefeltterapi (TFT) og EFT
Først tar jeg for meg Tankefeltterapi. TFT (og andre «Tapping-teknikker» som EFT) stimulerer akupunkturpunkter på kroppens meridiansystem når en følelse er aktiv. Dette aktiverer veldig ofte kroppens eget potensiale til å hjelpe seg selv. Og pasientene opplever meget gode resultater på behandling av de fleste psykiske/følelsesmessige tilstander samt en rekke fysiske tilstander. Dette er ingen lang utdannelse, men de fleste som praktiserer TFT har gjerne utdannelse i andre terapiformer og er ofte også helsepersonell. Les mer om utdannelsen innen tankefeltterapi her: NakoTip – TFT – utdanning.

Historien som ligger vedlagt har med traumer å gjøre som har skapt sosialangst. Historien som det skrives om er innsendt av pasienten selv. Se vedlegg på side 9 i dette brevet eller trykk på linken nedenfor.

Homøopraktikeren n2-2018.indd – Fagblad_nr54.pdf (nlh.onl)

Videre er en uttalelse fra en TFT-pasient som er fortvilet over forslaget på at det kan bli mva på tjenester som det tradisjonelle helseapparatet ikke vil eller kan tilby:

«Jeg er en godt voksen dame som hele livet har slitt med udefinerbar angst, altså angst for “alt og alle”, uten at jeg har funnet ut hvorfor. Jeg har flere ganger vært til behandling både hos psykologer og psykiatere. Og gått i gruppeterapi med andre som hadde lignende lidelser uten at det var til noe hjelp. Så fikk jeg et tips om Ole Holmaas og TFT – Tankefeltterapi.  Jeg har nå hatt noen timer med denne behandlingen og den har hatt en helt fantastisk effekt på mine plager. Ole er en svært behagelig person å prate med, han stiller spørsmål på en måte ingen har gjort før, og veileder meg gjennom øvelsene på en veldig fin måte. Hjemmeøvelsene er lett å gjøre. Jeg er nå helt kvitt disse tunge nedturene som gjorde livet vanskelig, sover mye bedre og er i MYE bedre humør. 

Ettersom jeg ikke fikk hjelp av vårt helsevesen valgte jeg å forsøke noe annet. Jeg er minstepensjonist og derfor gikk det en stund før jeg prioriterte å gi TFT en sjanse. Jeg hadde jo ingen garantier for at det skulle virke på meg, selv om jeg visste at mange andre hadde fått hjelp. Og det er mange som er i min situasjon. Da mener jeg det er uforståelig og helt feil at alternativ terapi skal pålegges MOMS og bli 25% dyrere.  Det virker fullstendig urettferdig for meg».

Ole Holmaas TFT-terapeut, instruktør og leder NAKOTIP

Homotoksikologi/Resonanshomøopati (DRT systemet)
Pasienthistorie 1:
Liten pike på 3 år. Hun kom til Homøopraktiker John Hetlelid 10. juni 2020 med eksem over hele kroppen. Hun har vært hos fastlege som videresendte henne til hudspesialist som sa at hun hadde atopisk eksem.

Når mor bestilte time til datteren ba jeg familien om å ta med matvarer hun brukte. Behandlingsterapien var resonanshomøopati hvor vi bruker et måleapparat som heter DRT. Her måles hele kroppen. Vi måler 4 indekser for å se kroppens tilstand. Pasienten var ikke mye syk, fant ingen målt allergi og ingen atopisk eksem. Målinger viste at dette var en matallergi eller intoleranse som tyskere kaller tarmallergi.

Hun elsket makrell i tomat, men tålte det ikke, heller ikke ris, pasta og mel. Det var også flere andre matvarer hun ikke måtte spise for mye av, men hun tålte noe av det.

Pasienten med familie var tilbake 8. september 2020. Mor og far smilte da jeg spurte hvordan det hadde gått? «Helt fantastisk», sa de. «Jenta er helt frisk. Vi holdt henne unna det du målte og etter 14 dager var eksemen på hele kroppen borte og ikke kommet igjen».

Nå var alle målte indekser i orden. Hun brukte 2 resonanshomøopatiske midler for å regulere kroppen og endret kostholdet. «Hun har brukt mye skolemedisin i mange måneder uten hjelp og her fikser du det på 14 dager, vi er svært imponert, tusen takk». Vi er meget godt fornøyd sa de, og det har jeg skrevet i journalen.

Eksem er svært vanskelig å behandle, derfor er det viktig å kunne skille mellom atopisk eksem og matallergi som er lett å behandle. Det kan vi gjøre med DRT systemet (resonanshomøopati).

Pasienthistorie 2: Gutt 6 år med lungeproblem. Har vært til langvarige utredninger. Bruker nå astmaspray inhalator. Får nesten pustestans om natten. Har fått den skolemedisinske diagnosen Bronkomalasi.

Pasienten var hos meg i slutten av august. Faren fortalte at han også skulle utredes for ADHD. Det kunne merkes godt på mitt kontor.

Det rette diagnosenavnet er Trakeobronkomalasi som betyr de bløte luftveier. «Trakea» er luftrøret. Fra Allergiforbundet har jeg hentet en forklaring på diagnosen som er kjekt å vite:

«Trakea er hovedpusterøret som avgir én hovedbronkus til hver lunge. Malasi kan affisere trakea eller bronkier eller begge deler».

Slik legene tenker gir de først behandling for astma og virker ikke det, går de videre.

Jeg målte alle astmamedisiner i DRT systemet og ingenting virket på pasienten, derfor konkluderte jeg med at det ikke var astma. Pasienten fikk 2 medisiner av resonanshomøopati som regulerer nyremeridianen. Hva har det med Bronkomalasi å gjøre? Det heter at nyrer grabber lunger og derfor kan følgende oppstå: Hoste, tungpustethet, bronkitt og astma. Faren følte nok at dette hørtes litt for lettvint ut med den diagnosen sønnen hadde fått. Han fikk ny tid i slutten av september.

I midten av september ringte faren og spurte om han kunne få ny medisin da den ene var tom, og det fikk han. Da fortalte han at sønnen hadde sluttet med astmamedisin. Han hadde ingen pusteproblemer, sov godt om natten og ADHD var nesten ikke merkbar. Faren sa: «Jeg vet ikke hva som har skjedd om det kun var de få dråpene». Dette har jeg hørt før. Jeg svarte: «Hvis det ikke er medisinene som har gjort det, hva annet kan det være»? «Jo» sa han, «det er nok medisinene, men det virker så lite og enkelt og ikke minst effektivt».

Det enkle er ofte det beste og la kroppen arbeide på sine egne premisser og få hellingskreftene i sving med resonansterapi som i denne kasus.

Den 29. september var pasienten tilbake til siste test. Pasienten har ingen symptomer på Bronkomalasi og faren sier han er helt frisk. Det viser også testresultatene.

Utdannelsen i Homotoksikologi/resonanshomøopati etter dr. H. H. Reckeweg er på 250 undervisningstimer pluss 50 timer praksis. I tillegg kommer anatomi, fysiologi, patologi og VEKS fag. Antall timer er minimum antall undervisningstimer. Egenstudier og praksis kommer i tillegg.

Terapiformen Nevrorefleksologi
Nevrorefleksologi betyr læren om nervesystemets reflekser.
Det er en medikamentfri behandlingsform der en jobber med punkter i huden som påvirker kroppens funksjoner og biologi via nervesystemet.

Som nevrorefleksolog har man en helhetlig tilnærming til kroppen der vi studerer symptomene til pasienter, for så å finne ut hva i kroppen som forårsaker dem. Deretter bruker vi etablert kunnskap om huden og nervesystemet til å gjøre en tilpasset behandling.

Med ulike teknikker jobber man systematisert på hele kroppen for å påvirke blant annet blod- og lymfesirkulasjon, muskulatur, skjelett og bindevev, organer, hormoner og nerver.

Utdannelse: 2-årig deltidsutdannelse ved Medika Nova som består av 330 undervisningstimer og 400 timer med egenpraksis og selvstendige studier.

Hva kan Nevrorefleksologi gjøre for Folkehelsen:
Pasienthistorie 1:
Ungdom med konsentrasjonsvansker, hodepine, kvalme, indre uro, søvnplager, tankestress og fordøyelsesplager. Dette er også ofte knyttet opp mot stress og høyt indre og ytre press som medfører kroppslige plager. Det er en stor fordel å få jobbe med de unge sånn at de ikke tar med seg disse plagene inn i voksenlivet. Bedres etter få behandlinger.

Pasienthistorie 2: Kneplager som medfører at pasienten ikke kan trene som normalt, som han trenger for å opprettholde god helse. Dette har i tillegg ført til nakkeplager, hoftesmerter, hodepine, fotsmerter og pasienten har vært sykmeldt i lengre perioder på grunn av hodepine.

Her har jeg funn som viser til en funksjonell benlengdeforskjell som har oppstått på grunn av feilbelastning som fører til at det ene kneet får overbelastning. Dette har forplantet seg videre til andre muskler og ledd, og er også årsak til hodepinen. Ved å rette opp benlengdeforskjellen og jobbe med muskler som er blitt anspent på grunn av dette fjerner jeg årsak samtidig som jeg jobber med plagene. På den måten blir pasienten kvitt alle plagene og bidrar til at det ikke kommer tilbake igjen. Allerede etter endt behandling kjenner ikke pasienten noe smerter i kneet, nakken er mindre anspent og jeg får melding dagen etterpå at han har sovet godt og våknet uten hodepine for første gang på lang tid.

Pasienthistorie 3: Mann kommer på grunn av angstanfall som arter seg som brystspenninger, opplevelse av å ikke få puste (dyspné) og har sterk redsel for å dø. Pasient har kun blitt sykmeldt av fastlegen sin i påvente av at en «pause» skal bidra til at han blir bra igjen.

Etter samtale og kartlegging sjekker jeg punkter for å se hvor det er utslag. Jeg finner raskt ut at kroppen står i konstant beredskapsmodus der kamp/fluktsystemet har nedsatt evne til å regulere seg. Dette stemmer overens med høy stressbelastning over tid både på jobb og hjemme som har medført brystspenninger, kortpustet og kroppen har endt opp i konstant kamp/flykt modus som ved ekstra stressbelastning har trigget angstanfall.

Jeg jobber med å regulere nervesystemet som bidrar til at pasienten opplever ro, lavere puls, avspenning og mindre press i brystet. Angstanfallene slutter helt å komme og pasienten blir friskmeldt. Ettersom det fortsatt er høyt press både på jobb og hjemme velger han å fortsette med behandling for å unngå at det skal skje igjen.

Pasienthistorie 4: Kronisk bihulebetennelse. Hver vinter i mange år har hun minimum 4 runder med bihulebetennelse som oftest ender med antibiotikakurer og sykmelding. Antibiotikakurene har bidratt til mage/tarmplager som gir magesmerter, oppblåsthet og en blanding av forstoppelse og diare. Jobber her for å styrke immunforsvaret som bidrar til at bihulebetennelsen og mageplagene gir seg. Hun holder seg frisk resten av sesongen og velger å ta behandlinger neste høst for å opprettholde resultatet.

Pasienthistorie 5: Pollenallergi. Hver vår i mange år har pasient vært så plaget av pollenallergi at hun blir sykmeldt i korte og lengre perioder. Hun blir ekstremt trøtt, får hovne øyne, klør i ganen og har sterkt redusert kapasitet både på jobb og hjemme med familien. Ingen medisinsk behandling har effekt.

Etter 3 behandlinger er hun symptomfri, allergiplagene kommer ikke tilbake igjen neste sesong og hun fungerer som normalt i pollensesongen både på jobb og hjemme med familien.

Pasienthistorie 6: Har problemer innsovning og har hyppige oppvåkninger. Det medfører trøtthet, nedsatt humør, lett irritasjon, nedsatt hukommelse, dårlig tarmfunksjon, hormonell ubalanse, nedstemthet, muskelplager, kjevespenninger, hodepine, dårlig konsentrasjon og manglende følelse av glede. Er så sliten at han i perioder er sykmeldt fra jobb. Har prøvd skolemedisinsk behandling uten tilfredsstillende effekt.

Det kommer frem i behandlingen at søvnplagene startet i etterkant av en bilulykke. Jeg jobber da med traumebehandling i tillegg til kroppens søvnsenter. Allerede dagen etter får jeg tilbakemelding om at det tok kortere tid å sovne inn og at pasienten har sovet flere timer enn han har gjort på lang tid. Etter 4 behandlinger er resultatet rask innsovning og ingen oppvåkninger som medfører at trøtthet og alle de andre symptomene også er borte. I tillegg er redsel for å kjøre bil også borte.

Nevrorefleksolog Annette Løno

Terapiformen Akupunktur
Akupunktører kommer fra flere skoler, men de fleste medlemmer i NLH kommer fra Vestfold Akupunktørskole, drevet siden 2003.

I 17 år har skolen åpnet sine dører til mange studenter med forskjellig bakgrunn.: bl. a. helsepersonell som helsearbeidere, sykepleier, fysioterapeuter, psykologer, jordmødre og naprapater. Vestfold Akupunkturskole tilbyr en treårig utdannelse innen akupunkturlære basert på den Tradisjonelle Kinesisk Medisinen (TCM) kunnskap. For å få tildelt sertifikat må eleven i tillegg fullføre anatomi, fysiologi og patologi og VEKS Fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn).

Hva gjør akupunktur for folkehelsen?
Akupunkturens bidrag til folkehelsen er mange. Vi kan nevne blant annet smertelindring, som behandling av både kroniske og akutte helsetilstander og sykdommer, mindre bruk av medikamenter med bivirkninger, bedre søvn, bedre immunitet, stressmestring- og reduksjon, med andre ord; en bedre livskvalitet. Akupunktur som en komplementær behandling til skolemedisinen, kan avlaste helsetjenesten og forebygge lange ventelister.

Pasienthistorie: For kort tid siden, ble jeg kontaktet av en middelaldrende mannlig pasient innenfor transportyrket. Han fortalte at han kvelden før hadde fått sterke akutte smerter i korsrygg med stråling nedover høyre ben bak. Han klarte ikke å gå og mistenkte at det var isjas. Smertene hadde holdt ham våken hele natten.

Ettersom det var helg (lørdag), oppsøkte han legevakten tidlig på morgenen. Han ble sendt hjem med en beskjed om å ta ibux og paracet og ble anbefalt å slappe av.

Dette hadde ingen effekt, smertene ble mer intense. Han tok da kontakt med meg og fikk time med en gang. Behandlingen jeg utførte bestod av massasje, gua sha for å kunne kjenne hvor smerten satt og kopping som behandling. Akupunktur ble også satt på følgende punkter:

  • 30 som lokal smertelindring og mot isjias.
  • 40 som er et smertestillende punkt for korsryggen.
  • 60 som er et punkt som behandler akutte leddlidelser, spesielt mot isjias.
  • DU 20 som er et beroligende punkt for hele kroppen
  • 34 som er et influensapunkt for muskler og seners funksjon.

Resultat: Mannen ble smertefri umiddelbart. Dette er et godt eksempel på virkningen av akupunktur.

Akupunktør Viridiana A. Marin – Vestfold Akupunkturskole

Terapiformen Klassisk homeopati
Som klassisk homeopat har en studert homeopati i 5 år deltid, der ca. 50% av studiet var ren medisin med anatomi, fysiologi og patologi. Den medisinske undervisningen ble utført av leger som Jens Lunden, Stig Bruseth, og Bernt Rognlien.

Mange mennesker bidrar i å ta ansvar for egen helse, ved å bedre den selv om det belaster dem økonomisk. Homeopatbehandlingen må folk betale selv. Mange har allikevel valgt å gjøre dette, fordi behandlingen hos homeopat, har gitt dem et bedre liv. En bedret fysisk og/eller psykisk helse som resultat av homeopati behandling, sparer staten for store summer, i form av sparte sykepenger og belastning i helsevesenet.

Som homeopat tenker man helhet, ser hele mennesket. Det må til for å helbrede og ikke bare undertrykke symptomer, som mye av vanlig skolemedisin gjør. Men bildet er ikke svart/hvitt.
Vi trenger begge deler, skolemedisin og alternativ medisin, som homeopati. Men det er veldig mye kroppen kan klare å selvhelbrede ved å bli stimulert på den rette måten. Homeopatbehandlingen jeg gir stimulerer kroppens egen helbredende, iboende kraft, slik at symptomer raskt eller gradvis reduseres og ofte forsvinner helt.

Hva kan homeopati gjøre for folkehelsen?
Et av mange områder homeopatmedisinen har god virkning, er på allergi. Mange pasienter har opplevd å bli helt frisk av sin allergi med homeopati. Andre mildnet symptomene i stor grad. Slikt kan være en sterk heving av livskvaliteten for den enkelte og spare staten for mange sykemeldingsdager.  Typisk eksempel: Allergipasient gått på Zyrtec eller Ventoline i årevis, og slitt med bivirkninger av disse. Andre, som har måttet belaste kroppen med kortison før hver pollensesong, for i det hele tatt å kunne være ute sommerstid, som etter fullført homeopatbehandling opplever å bli veldig mye bedre, eller helt friske.

Homeopat Beate M. Graasvold

Terapiformen Hypnoterapi
I hypnoterapi bruker man flere teknikker for å oppnå en avslappet tilstand, hvorpå man så henvender seg til det ubevisste sinnet for å påvirke en rekke tankemønstre som kan være med på å skape fysiske/psykiske problemer for pasienten.

Terapiformen har vært godkjent av Helsedirektoratet siden 2012. I tillegg har den vært godkjent av American Board of Hypnotherapy siden 2006. Både leger, psykologer, tannleger, lærere, næringslivsledere, sykepleiere og mange personer fra flere ulike yrker har gjennomført utdanningen til Hypnoseakademiet.

Utdannelsen i hypnoterapi har en varighet på 6 helgesamlinger på 132 undervisningstimer over 2 semester + webinarer mellom samlingene. I tillegg kommer selvstudium på 140 timer, 10 dokumenterte klientbehandlinger og eksamen.

I tillegg VEKS kurs for medlemskap i NLH. VEKS fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon, samfunnskunnskap) er læren om etikk, kommunikasjon, lov om alternativ behandling, markedsføringsloven, registerordning, dokumentasjonsplikt, taushetsplikt, journalføring, GDPR m.m.

Hva kan Hypnoterapi gjøre for folkehelsen
Vi ser et klart behov for en komplementær tilnærming til Folkehelsen. Det er flere områder hvor en hypnoterapeut kan bidra til at mennesker med utfordringer får en bedre hverdag. Områder hvor tradisjonell samtaleterapi har sine begrensninger i tillegg til å være langvarig, og hvor medikamentell behandling kun løser symptomer, og i verste fall gjør situasjonen verre i form av ulike bivirkninger.

Pasienthistorie 1: Kvinne, slutten av 60 årene med langvarige mage/tarm problemer. Problemet oppstod da pasienten var ganske ung. Helt fra kvinnen var i slutten av 20 års alderen har hun vært hos mange leger og spesialister og fått mange undersøkelser og utredninger. Ingen av legene eller spesialistene kunne finne noen bestemt årsak til problemene hun har. Fått skolemedisin. Pasienten har problem med at magen ofte slår seg vrang slik at hun har måtte ha unødvendig mange toalettbesøk hver gang hun skulle ut på noe. Dette har vært til stort hinder for å ha sosial omgang med venner, reiser og ferier som inkluderte overnattinger. Kunne ikke gå ut noen steder eller gå ut med venner uten å ha toalett i nærheten, dette førte etter hvert til at hun som regel heller valgte å bli igjen hjemme. Pasienten reagerte også negativt på enkelte matvarer, uten at legeundersøkelser fant medisinske grunner for det.

Etter å ha hørt at hypnose kunne hjelpe henne med hennes problem, oppsøkte hun en hypnoterapeut og fikk behandling med hypnoterapi. Etter 7-8 behandlinger forsvant problemet. Pasienten har nå vært frisk i snart 4 år.

Kvinnen føler at hun har fått ny frihet i livet sitt. Nå kan hun reise bort sammen med mannen sin som inkluderer overnattingsbesøk, gå ut med venner og en rekke andre gjøremål som hun tidligere ble hindret av grunnet tilstanden som hun befant seg i. Etter behandlingsforløpet, kan nå kvinnen til og med også spise mat hun tidligere fikk negative reaksjoner på i mage og tarm.

I hypnoterapi jobber man med å finne rotårsaken til problemet. Ofte kan en ubevisst tanke gi et reaksjonsmønster som kan være med på å skape store problemer. Ubevisste og emosjonelle reaksjoner på «glemte minner» kan i mange tilfeller lage fysiske og psykiske plager for pasienten. Dette skjer ubevisst og har i mange tilfeller ingen logisk forklaring.

Hypnoterapeut Solveig Nygård Eliassen

Et annet eksempel som er hentet fra pensum i opplæring av terapeuter:

Pasienthistorie 2: Voksen mann. Problem/årsak til å oppsøke hjelp: Allergi mot eple.
Mannen fikk behandling med hypnoterapi. Det ble jobbet med et gammelt minne fra da han var liten gutt (5-6 år), hvor hunden hans var syk. Foreldrene tok hunden med til veterinær. Gutten satt på kjøkkenet og så ut av vinduet og spiste på et eple da foreldrene kom hjem igjen uten hunden. Gutten skjønte straks at noe var galt da han så at foreldrene kom hjem med et trist uttrykk og uten hunden. Hunden var nemlig så syk at den ble avlivet av veterinæren. Etter denne episoden utviklet han en allergisk reaksjon da han spiste epler. Etter mange års plager og kun 1 behandling med hypnoterapi kunne pasient igjen spise epler uten å reagere på dem.

Forklaring: Når det ubevisste sinnet er «feilprogrammert» kan det skape problem, ubehag og fysiske plager i kroppen, fordi det kan linke hendelser opp mot følelser. Med hypnoterapi, skjer det en omprogrammering i det ubevisste sinnet.

I dette tilfellet var traumet gutten opplevde ved tap av hunden, linket opp til smaken av eple. Når hypnoterapeuten jobber med å nøytralisere dette minnet gjennom hypnoterapi, brytes linken like lett som den i sin tid ble skapt, og allergien opphører. Allergien ble skapt for å beskytte gutten/mannen mot å oppleve noe som dette igjen. Allergien opphørte da det ikke lenger er behov for en slik beskyttelse. Traumet er nøytralisert og omprogrammert ved hjelp av hypnoterapi.

Hypnoterapeut Solveig Nygård Eliassen

Pasienthistorie 3: Sprøyteskrekk (terapiform: hypnoterapi)
For nærmere to år siden (2018) hadde jeg to enkelttimer for behandling av sprøytefobi. Før disse behandlingene hadde jeg ikke tatt en eneste vaksine mellom jeg var 8-19 år. Jeg husker at jeg gikk fra kontoret ditt og tenkte at ingenting var annerledes, men burde fortsatt prøve å ta en vaksine. Rundt en uke senere satt jeg i stolen på helsestasjonen og tok vaksinen uten noe problem i hele tatt. Siden den gang har jeg tatt alle 14 vaksinene jeg manglet. Hypnoterapeut Ronny Hansen.

Pasienthistorie 4: Frykt for nærkontakt med motsatt kjønn (terapiform: hypnoterapi/EFT)
En mannlig pasient, 25 år, kom til meg. Han hadde hatt problemet siden han var 17 år. Følte seg svært utilpass ved fysisk kontakt med kvinner. Hadde vært til 7 ulike psykologer de siste 8 årene, med tilnærmet null bedring.

På vårt første møte hadde vi en dobbeltime. Da han gikk fra meg fortalte han meg: «I’m flabbergasted. Har ikke følt meg slik jeg gjør nå siden jeg var 17 år». Om kvelden ringte faren og spurte hva jeg hadde gjort med hans sønn. Han var nesten ikke til å kjenne igjen. Forbedring var enorm. Han kom tilbake og vi hadde to enkelt-timer til. Til sammen 4 timer kontra 8 år hos psykologer. Hypnoterapeut Ronny Hansen (Hypnoseakademiet)

Pasienthistorie 5: Avhengighet Cola light / rosinboller (terapiform: hypnoterapi)
«I november 2019 fikk jeg behandling for min avhengighet til Cola light og rosinboller. Dette var et problem for meg fordi jeg drakk store mengder brus daglig noe jeg visste ikke var bra for helsen min.Det samme problemet hadde jeg med rosinboller. Jeg hadde prøvd å kutte ned på og å slutte helt med både brus og boller, men klarte det ikke. Jeg hadde en time behandling, og nå er det over et år siden jeg har spist rosinboller. Jeg har drukket cola kun ved tre anledninger det siste året, og lysten og avhengigheten er helt forduftet. Jeg har ingen behov eller savn etter brus og boller, og dette har bidratt til å gi meg bedre helse

Hypnoterapeut Ronny Hansen (Hypnoseakademiet)

IBS irritable tykktarm, hypnose kan hjelpe
I sin doktorgrad fra 2012 konkluderte den svenske mage/tarmlegen Per Johan Lindfors med at hypnoterapi kan lindre symptomene og øke livskvaliteten hos IBS-pasientene. Årsaken er at det finnes en kommunikasjonskanal mellom tarmen og nervesystemet vårt. Gjennom hypnoterapi kan man påvirke signalene fra tarmen. Nasjonal kompetansetjeneste for mage/tarmsykdommer (NKFM) ved Haukeland universitetssykehus har IBS-pasienter fått behandling med hypnoterapi siden 2018. Det er mange privatpraktiserende hypnoterapeuter i Norge, men vi ønsker at dette også skal bli et utbredt, offentlig tilbud, sier Birgitte Berentsen. Det er flere hypnoterapeuter i NLH som har fått mange positive tilbakemeldinger etter å ha behandlet IBS-pasienter med hypnoterapi.

Som dere politikere sikkert ser av disse pasienthistorier som det finnes tusenvis av, så gjør alternativ behandling mye for folkehelsen. Den seriøse del av bransjen er godt organisert med høy pasientsikkerhet. Når Sveinung Stensland kommer med sine skremsler og historier så dreier det seg om personer som er blant de useriøse aktører. De har NLH skrevet mye om og hatt møter med Helsedirektoratet. Det er her politikere bør sette inn ressurser. I dag blir alle terapeuter gredd under en kam. De organiserte terapeuter følger loven, det gjør ikke de uregistrerte. Det snakkes høyt om fagkrav og utredning. Det mener også NLH er på sin plass. Men dere politikere må ikke glemme at terapiformene og terapeutene har svært varierende utdannelse. En kan ikke sette samme standard på terapifag, men gjerne på basalfag. Skal en tvinge terapeuter til likeverdig utdannelse, så går en glipp av mangfoldet.

NLH er glad for at Hans Andreas Limi (FrP) på SMB møte vil utsette iverksettelsen av moms til det foreligger en utredning. Det er hele den seriøse del av bransjen for. Håper at dere har fått gjennomslag for det i regjeringsforhandlingene. NLH er også glad for det initiativ Hege Haukeland Liadal (AP) har tatt. Det er viktig at dere politikere lytter til den seriøse del av bransjen, vi sitter med kunnskapen dere trenger for å ta kloke avgjørelser.

Moms på alternativ behandling er kun en straff. Det rammer først og fremst pasientene, men også terapeutene fordi vi utøvere har ingenting å skrive av slik vanlig næringsvirksomhet har.

Hva med autorisasjon av visse nye grupper? Vil det hjelpe folkehelsen? NLH tror det kun fører til mer byråkrati for nye terapeutgrupper. Blir det offentlig, blir papirmølla mye større og det går utover tiden man kan bruke på pasientene.

Blir det innført moms er jeg redd det blir forskjellsbehandling. Hva med kontroll av fysioterapeuter og helsepersonell som driver todelt virksomhet med akupunktur uten for helsevesenet, hvem skal kontrollere det?

Jeg håper inderlig at dere politikere som får dette innspillet leser det nøye og tenker over hva alternativ behandling gjør for folkehelsen og at tilbudet vårt ikke blir redusert til de pasienter som virkelig trenger oss.

Med vennlig hilsen

John Hetlelid
Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)
Sentralbordnr.: 51 56 30 38
Mob.: 922 81 120 (direkte)
E-post:
john@nlh.onl