Høyrepolitiker Sveinung Stensland skriver i Vårt Land:

Hva kaller man det at en fremmed person får putte plastrør i endetarmen og spyle saltvann inn i tarmen på et barn?
Sveinung Stensland sitter i Helsekomiteen på stortinget og er farmasøyt og medlem i foreningen skepsis (eller har vært). At en høyremann kan være så kokko og kaste stein når han sitter i glasshus. Det er jo helsepersonell som putter plastrør i baken på folk, ikke alternative behandlere. Slike politikere burde være i en helt annen komite enn Helsekomiteen. Han skal følge opp det lovverket som finnes og ikke kun snakke for sin egen stand, farmasøytene og helsepersonell. Helsepersonell representerer et stort skadepotensial man finner registrert i pasientskadenemda og sannsynligvis veldig mange uregistrerte skader som pasienter må leve med resten av livet. Det er kanskje slik behandling de kaller for dokumentert effekt.

Tarmspyling

På grensen til omsorgssvikt å gi barn alternativ behandling

Høyre-representant Sveinung Stensland mener det er på grensen til omsorgssvikt å gi barn alternativ behandling, men regjeringen avviser å innføre aldersgrense. Av Caroline Teinum Gilje.

Akupunktur

Alternativ behandling hjelper ikke. Det er rett og slett sludder og vås de driver med, sier stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland, som er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Helse- og omsorgskomiteen. Han reagerer sterkt på Vårt Lands oppslag sist fredag, hvor det går frem at 40.000 norske barn under 12 år ble tatt med til alternative behandlere i fjor. Kopping, klassisk akupunktur, elektroakupunktur i øret, homeopati, kinesologisk testing og ørelysbehandling, er bare noen av tilbudene som gis til barn i dag.

I bås med vaksinemotstandere

Stensland er imidlertid skeptisk til forslaget fra Landsgruppen av helsesøstre NSF, som mener myndighetene bør innføre aldersgrense på alternativ behandling. I Sverige er dette allerede innbakt i lovverket.
– Aldersgrense kan indikere at vi tror at behandlingen virker, sier Stensland, som plasserer deler av alternativbransjen i samme bås som vaksinemotstandere.
– Å la være å vaksinere barna sine, å ha mistillit til faglige råd og heller sende barna til for eksempel homøopat, mener jeg er på grensen til omsorgssvikt. Det har vi i hvert fall nok av lovverk som sier noe om.

Bør slås hardere ned på

– Skjærer du ikke hele den alternative behandlingsbransjen over én kam nå?
– Å tro at en kan behandle sykdom med vannfortynninger, som homøopati er, er helt meningsløst og 100 prosent bortkastet tid.
– Kan ikke folk få bruke penger på hva de vil?
– Får man en god følelse av å gå til homøopat, så gjør gjerne det. Jeg mener at vi bør slå hardere ned på tilfeller der alternativ behandling går inn på skolemedisinens arena – ikke minst når det gjelder barn. Å kurere sykdom og lidelser er legenes ansvar.

Fører ikke tilsyn

Også statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet er skeptisk til aldergrense.

– Regelverket i Norge setter imidlertid strenge grenser for hva alternative behandlere kan tilby og hvilke sykdommer de kan behandle. Dette gjelder selvfølgelig også overfor barn. Loven og tilhørende forskrift gir strenge regler om markedsføringen. Overtredelse av loven kan straffes, påpeker Erlandsen i en e-post.

Hun opplyser at Helsedirektoratet ikke kjenner til saker som tyder på at det trengs en lovendring.

– Slik vi vurderer det har det ikke vært nødvendig å innføre aldersgrense på alternativ behandling, konkluderer hun.

– Hva slags tilsyn føres med denne bransjen i dag, og da spesielt med tanke på aktører som konsulterer og gir behandling til barn?

– Hvis Statens helsetilsyn blir kjent med mulige lovovertredelser, kan de vurdere politianmeldelse, og de kan begjære påtale. Statens helsetilsyn fører imidlertid ikke tilsyn med utøvere av alternativ behandling på samme måte som med helsepersonell og den ordinære helsetjenesten, skriver Erlandsen.

Kan anmelde til politiet

Hun minner om at klager på markedsføring, også av alternativ behandling, skal rettes til Forbrukerombudet.

– Den enkelte pasient kan også politianmelde dersom man mener behandlingen har vært i strid med loven, understreker hun.

På spørsmål om myndighetene bør gå alternativbransjen nærmere etter i sømmene, viser statssekretæren til Helsedirektoratets holdning:

– Direktoratet har gitt uttrykk for at de som fagmyndighet ikke vil anbefale etablering av offentlig godkjenning av behandlingsmetoder hvor det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for at metoden har effekt og at de heller ikke vil anbefale at det vurderes å innføre profesjonsgodkjenning for alternative behandlere, skriver Erlandsen.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00