Helsekontrollen TV2

Helsekontrollen på TV2 har vi sett. Ikke så galt som vi fryktet, men

organisasjonene har noe å gripe fatt i. Vi må lære mer om hvordan kommunisere bedre med våre pasienter. Terapeuter kan ikke slenge rundt seg med uttrykk som kan virke skremmende på pasienter. NLHs Veks kurs har dette som hovedfokus, men vi kan bli enda bedre. Den kritikk som er saklig må vi ta inn over oss og lære av. Våre behandlingsmetoder er svært bra og hjelper svært mange, da er det viktig at den informasjon vi overbringer står i forhold til vår behandling.

Når det gjelder selve programmet i TV2 så kom det ikke frem at to av terapeutene som brukte forskjellige testmaskiner, begge helt uavhengig av hverandre fant sopp problematikk og parasitter. Det unnlot TV2 å nevne. Det var nok ikke gunstig for kanalen.

NLH mener nok at bruken av ordet parasitter er svært belastende og kan misforstås. Nå ble det også snakk om tynn- og tykktarmsbelastning. Det er noe vi svært ofte finner som Dysbiose som har med uro i tarmfloraen. Det er nok mer på det plan terapeutene ytret seg. Dysbiose kan føre til en rekke perifere symptomer i kroppen som skolemedisinen ikke fanger opp før det svært ofte er kommet for langt og det er blitt en sykdom. Det er i et slik ikke manifestert symptomområde alternative behandlere arbeider. Sett i det lys var ikke det skjulte kamera så galt.

Så var det 2 åringen som fikk et plastrør i rumpa, det som kalles tarmskylling. Det ble slått stort opp i Aftenposten, Barnelegeforeningen, og Politiker Sveinung Stensland (H) som sa at det var Alternative Behandlere som utførte det. NLH har hele veien protestert fordi § 5 i loven om Alternativ behandling sier klart at det er ulovlig for alternative behandlere. Vi fikk altså rett, det var en sykepleier, helsepersonell som utførte det, men alternative behandlere skulle få skylden, det er ikke første gang.

Jeg så nettopp TV2 Nyhetene hvor det kom en repetisjon av Helsekontrollen med kommentarer. Jeg merket meg kommentaren til Lederen for NAFKAM. Staten betaler firmaet ca. 13 millioner kroner i året for å forske på alternativ behandling. Han sier ikke et knytt om den seriøse del av alternativ behandling, om organisasjoner som har alt på plass, vedtekter, etiske regler, klageorgan, etisk råd, eksklusjonsregler og forsikring på 10 millioner i ansvar. Han rir på to hester og gir svar som klør sine herrer i ørene. Han er ingen representant for alternativ bransjen. Det viste også forskningen som ble gjort over NAFKAM.

Bransjen vår har et problem, det er den useriøse del av markedet som ikke er registrert. Når Vinjar Fønnebø i NAFKAM uttaler seg så snakker han om den gruppen som om det skulle gjelde hele den alteternative gruppe. Problemet med de useriøse har NLH tatt opp med Helsedirektoratet, men foreløpig ikke fått noe svar. Det nytter ikke slik Vinjar Fønnbø hevder at det bare er å sette større krav til registerordningen, det vil bare legge ytterligere belastning på den seriøse del av bransjen og den grå useriøse del vil være der fremdeles. NLH har foreslått VEKS fag til alle, det er utprøvd siden 2009 med stor suksess. Da vil den enkelte terapeut vite hvordan de skal forholde seg til sine pasienter og til helsepersonell. NLH arbeider videre med den saken.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00