FrPs alternative statsbudsjett for 2021 gir håp om fortsatt momsfritak

Frp har lagt frem sitt alternative statsbudsjett for 2021. De ønsker å opprettholde fritaket for merverdiavgift på alternativ behandling inntil regjeringen har gjennomført en grundigere utredning og konsekvensanalyse. Men ingenting er avgjort. De må få det godkjent i Regjeringen eller i det minste få Arbeiderpartiet med seg.

FrP skriver følgende på sin nettside:

MERVERDIAVGIFT PÅ ALTERNATIV HELSEBEHANDLING
Mange nordmenn bruker alternativ helsebehandling og opplever at det gir dem bedre livskvalitet. Samtidig er det stort sprik i kvalitet og kompetanse innenfor denne bransjen. Vi foreslår derfor at det gjennomføres en grundig gjennomgang av registeret for alternativ behandling dersom det skal videreføres. Regjeringen ønsker i sitt budsjettforslag å innføre merverdiavgift på slik behandling. Fremskrittspartiet mener at naprapater og osteopater ikke tilhører gruppen for alternativ behandling og mener de bør få offentlig autorisasjon som helsepersonell, på lik linje med de vurderingene våre skandinaviske naboland har gjort. Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde fritaket for merverdiavgift på alternativ behandling inntil regjeringen har gjennomført en grundigere utredning og konsekvensanalyse.

Ref: https://www.frp.no/internt/2020/11/skatter-avgifter-og-toll