Forbrukerombudet

Forbrukerombudets agenda 2017


Helse

Markedet for alternativ behandling er stort i Norge, med over 200 ulike behandlingsformer. Regelverket for markedsføring av alternativ behandling er strengt. Blant annet er det ulovlig å benytte påstander om at behandlingen har effekt på konkrete sykdommer og lidelser.

I 2017 vil vi gjennomføre tilsyn på markedsføring av alternativ behandling. Vi vil særlig se etter påstander om at alternativ behandling har effekt på alvorlige sykdommer og lidelser. Vi vil også oppdatere retningslinjene for markedsføring av alternativ behandling og aktivt formidle disse til bransjeorganisasjoner og enkeltaktører.

I de senere årene har vi sett en stor økning i utviklingen av mobile helseapplikasjoner. Forbrukere kan blant annet bruke disse til å måle pust og hjerterytme, ta bilder av mistenksomme føflekker eller føre trenings- og kostholdsdagbok for å gå ned i vekt.

I 2017 vil vi bidra til at markedsføringen av helseapplikasjoner ikke er villedende, og at forbrukere ikke får inntrykk av at applikasjonene kan forebygge eller kurere konkrete sykdommer eller lidelser. Vi vil også bidra til at avtaleinngåelsen ved kjøp og nedlastning av helseapplikasjoner er trygg.

Forbrukerombudet har sett en økning i markedsføring av kosmetiske behandlinger, som Restylane og Botox, samt ulike helsekostprodukter i sosiale medier. Barn og unge er aktive brukere av sosiale medier, og markedsføring i kanaler som blogg og Instagram kan nå et svært ungt publikum. Når en handelspraksis rettes mot barn, eller kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet.

I 2017 vil vi gjennomføre tilsyn for å avdekke ulovlig markedsføring av kosmetiske behandlinger og helsekostprodukter, og behandle enkeltsaker i tilfeller hvor det er sterke forbrukerhensyn.

Informasjonen er hentet fra https://forbrukerombudet.no/om-forbrukerombudet/agenda-2017

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00