Fagkrav

Her kan du lese fagkrav online

Fagkrav

Les fagkrav online

 NLH som bransjeforbund har vektlagt de ”store og kjente” terapiformer og satt minimums fagkrav til dem. Mindre kjente terapiformer blir et slags supplement som inngår i skoleutdannelsen eller den etterutdanning NLH har hatt i 18 år. Mellom 2001 til 2003 var videreutdanningen på 225 undervisningstimer og totalt i løpet av 13 år 550 undervisningstimer i forskjellige fag.

Fagkravene (minimum av det NLH godkjenner, det fagspesifikke) er som følger:

Akupunktur:
240 undervisningstimer i teori. 120 undervisningstimer i praksis. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Biopati:
370 undervisningstimer som inkluderer 10 forskjellige store og små fag. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Kinesiologi:
250 undervisningstimer. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.
50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Fysikalsk Aromaterapi:
190 undervisningstimer Aromaterapi massasje. Oljeteori 184 undervisningstimer. Soneterapi/akupressur 63 undervisningstimer. Klassisk massasje 41 timer. Eleven vil i tillegg investere ca 270 timer til klientbehandlinger og utredninger av disse. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.  50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Homotoksikologi – resonanshomøopati (på Tysk, Homotoksinlære etter Dr. H.H. Reckeweg):
250 undervisningstimer, pluss praksis 50 timer. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi og 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring. (I tillegg er store deler av videreutdanningen på 550 undervisningstimer i Homotoksikologi).

Homøopati klassisk:
600 undervisningstimer inklusive pugging av 150 homøopatmidler. Pluss praksis i pasientbehandling. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring. .

Refleksologi:
250 undervisningstimer over 2,5 år. Pluss 40 klientbehandlinger. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.
50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Soneterapi:
280 undervisningstimer. Praksis inkludert. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Massasje, svensk og norsk:
175 undervisningstimer. Praksis inkludert. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Aromatisk Fysiopati, terapeutisk massasje:
294 undervisningstimer. Praksis inkludert. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Kraniosakralterapi:
288 undervisningstimer. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Helserelatert aromaterapi:
Min. 230 undervisningstimer. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi. 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Ki-terapi:
300 undervisningstimer. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.  50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Aurioculoterapi/Eciwo-akupunktur (øreakupunktur):
150 undervisningstimer. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.  50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Ernæring og Mikroskopering:
112 undervisningstimer. Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.
50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Resonansterapi: 120 undervisningstimer.
Under resonansterapi dekker godkjennelsen bruk av forskjellige typer test- og behandlingsutstyr:
– Bioresonansterapi (BRT)
– Vegatest (BT)
– Meridian Resonanstest (MRT)
– Elektroakupunktur av Dr. Voll (EAV)
– Prognos
– Biofotontest (BT)
– Lybra Resonanstest
– Ki-test
– Photontest
– Biotron Resonanstest
– Ionterapi m.m.

Tillegg:
NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.
50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

TFT, EFT, AFT terapi:
60 undervisningstimer. 50 timers praksis med 60 behandlinger og 6 vellykkede dokumenterte klientbehandlinger. 2 års oppfølging som inkluderer 15 undervisningstimer og 50 timer VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), loverk og markedsføring.

NLP terapi:
NLP Master Practitioner. I tillegg 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Healing:
I tillegg 50 undervisningstimer i VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Hypnoterapi:
Min. 88 undervisningstimer, 44 timer selvstudium, 10 dokumenterte klientbehandlinger og i tillegg 50 timer VEKS fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring.

Dette er de fagkrav vi stiller som inngangsbillett til våre medlemmer. Godkjenningskomiteen følger løpende med og justerer timekravene når det generelt øker i markedet. Som vi har skrevet, kommer anatomi, fysiologi, patologi på minimum sykepleiernivå og VEKS fag i tillegg. I november 2008 ble det i bransjen vedtatt minimum 50 timer VEKS fag. Dette ser bransjen for seg blir knyttet til registeret for alternative behandlere i Brønnøysundregistrene. De timer vi oppgir er forelesningstimer. Hver student har egenstudium og studie i kollokviegrupper og praksis timer som er 4–6 ganger høyere enn undervisningstimer. Flere skoler vi har godkjent pensum til har høyere krav. Dette er minimum hva NLH godtar.

Tankefeltterapi er annerledes. Terapiformen er lett å lære. Basisutdannelsen i Tankefeltterapi er for noen uten anatomi og fysiologi, dette kompenseres med VEKS fag, etikk og markedsføring og en oppfølgning over 2 år for modning over tid. Derfor vektlegges mye praksis og trening. De fleste tankefeltterapeuter i NLH har utdannelse fra skoler innen alternativ medisin og flere er sykepleiere og hjelpepleiere. Noen har fra tidligere annen utdannelse som tilsier at de ikke har den fulle utdannelse i anatomi, fysiologi og patologi som vanlige NLH medlemmer. De er allikevel underlagt NLHs totale regelverk, som er krav til videreutdanning.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593, 4093 STAVANGER
Tlf. 51 56 30 38 kl. 08:30-14:00