Brev til Helse- og Omsorgskomiteen

 

NLH har sendt inn brev til Helse- og Omsorgskomiteen vedr. Statsbudsjettet 2020-2021 som er under behandling.

 

 

Til

Helse- og omsorgskomiteen                                                                                     Stavanger, 19.10.2020

 

Vedr. Statsbudsjettet 2021 Prop 1 LS, kap. 9.2 Merverdiavgift på alternativ behandling

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (heretter: NLH) er landets største tverrfaglige utøverorganisasjon som ble dannet i 1992. NLH har et sterkt sekretariat med velfungerende etisk råd og klageorgan for pasienter. Praktiserende medlemmer er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Viser til tidligere innsendt høringssvar til Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling. Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) er imot at det innføres 25% merverdiavgift på helserelatert virksomhet.

I alternativ behandling finnes to grupper, de seriøse (registrerte) og de useriøse (uregistrerte).

I dag er 40 registrerte, her har Helsedirektoratet sluppet inn minst 3-4 og godkjent dem selv om noen er registrert som både trossamfunn og aksjeselskap og annet enn utøverorganisasjon som loven krever.

Konsekvensene av høringen og resultatet av den så langt den fremkommer er at osteopater og naprapater skal bli momsfrie til 1. juli 2021. Hvis de innen den tid ikke er autorisert skal de betale moms videre. Dette er en hestehandel med Fremskrittspartiet (Frp) som har sagt at de ønsker disse terapiformer autorisert for å støtte moms på all annen alternativ behandling. Det er forskjellsbehandling og politisk urettferdig. Hva med andre grupper som akupunktur og homeopati, de har også søkt om autorisasjon selv om Helsedirektoratet har uttrykt at de ikke ønsker noen flere autorisasjoner innen denne sjanger.

NLH ber om at myndighetene utsetter innføring av moms inntil det er en avklaring slik NAFKAM foreslår i sitt høringssvar:

«Dagens registerordning er imidlertid ikke optimal. NAFKAM mener at den kan og bør endres for å både styrke pasientsikkerheten ytterligere, samt å hindre utnyttelse av dens incitamenter. Eksempelvis kan kravene til oppføring innskjerpes med at utøvere som ønsker oppføring må dokumentere minstekunnskaper innen skolemedisinske fag».

Helsemyndighetene ønsker at registerordningen skal bestå, det ønsker også de store utøverorganisasjoner som er seriøse og har alt på plass av det loven krever. Blir moms innført, hva er da vitsen å stå i et register, det blir bare enda mer utgifter. Det kommer til å bli en avskalling. Trenger en da utøverorganisasjoner som holder terapeutene i ørene med etisk utvalg og klageorgan, trenger terapeutene forsikring? Vi blir tilbakeført til den gamle kvakksalverloven, da var alt fritt og uten kontroll.

Mange utøverorganisasjoner har eksistert fra 20 til 40 år, her er mange arbeidsplasser, skal de bare legges ned? Enkeltpersonforetak som bransjen består av blir avskallet og mange vil legge ned, det merker vi allerede nå, og det er jo stikk i strid med det regjeringen skriver i sin strategiplan om koronapandemien (covid-19), ref. Prop. 1 S (2020-2021):

  • Få folk tilbake i jobb: Bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer tilbake i jobb.
  • Sikre flere bein å stå på: vi må skape flere jobber i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv.

Det dere myndigheter legger opp til er jo stikk i strid med det dere selv skriver.

Kontroll
Dere skriver at alternativ behandling gitt av autorisert helsepersonell er momsfritt når det betales av staten eksv. akupunktur på sykehus. Men hva når fysioterapeuter, manuelle terapeuter, osteopater og naprapater som bruker akupunktur i stor utstrekning i privat regi, hvilken kontroll har myndighetene på at dette blir betalt moms av? Dette er stor forskjellsbehandling for andre terapeuter. NLH tror ikke på at myndighetene vil har kontroll på dette like lite som de har kontroll på at useriøse terapeuter i dag skal betale moms.

Konkurransenøytralitet
BDO Advokater A/S skriver:
Konkurransenøytralitet er normalt vektlagt mht. vurdering av avgiftsplikt eller ikke. Forslaget medfører at tjenester som aktører innen alternativ medisin har spesialisert seg på kan leveres av aktører innen det «godkjente» helsevesenet uten merverdiavgift. Det er uheldig om merverdiavgiftsregelverket bidrar til at spesialister på sitt felt blir utkonkurrert av helsepersonell med annen spesialkompetanse når det er snakk om samme type tjenesteytelser. Det vil være i strid med grunnprinsippene i merverdiavgiftsregelverket om konkurransenøytralitet, og medføre utkonkurrering av tjenester som på nøytralt grunnlag ville blitt valgt og gitt en bedre behandling.

Alternativ medisin har videre en viktig rolle mht. forebygging/ivaretakelse av egen helse. Kundene velger å bruke pengene sine på slike tjenester fordi de kjenner at det gir dem et bedre liv. Påstanden om manglende dokumentert virkning fremstår som urimelig mht. at det er et så vidt spekter med type tjenester som omfattes av alternativ medisin. Ref. BDO advokater AS høringssvar 03.08.20

Konklusjon

NLH er imot at det innføres 25% merverdiavgift på Helserelatert virksomhet fra 1. januar 2021.
NLH ber myndighetene utsette vedtaket til en utredning om registerordningen er på plass. NLH ber myndighetene ha en dialog med den seriøse del av bransjen og finne løsninger om minstekunnskaper innen skolemedisinske fag og evt. overgangsordninger for terapeuter som har praktisert i en årrekke.

Mvh.
Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)
John Hetlelid
Leder